Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår

1769

Matematik - Avancerad nivå HT18 . MM7005 HT18. MM7006 HT18. MM7010 HT18. MM7020 HT18. MM7022 HT18. MM8019 HT18. MM8040 HT18. MM8037 HT18. Matematik - Doktorandkurser HT18 . Matematisk statistik - Grundnivå HT18. Matematisk statistik - Avancerad nivå HT18. Datalogi - Grundnivå HT18 . Kurser från lärarprogram och Lärarlyftet HT18. VT19

Se hela profilen på LinkedIn, se Daniels kontakter  Insikter i hur elever känner, tänker kring sig själva och agerar i relation till matematik anses också vara ett viktigt redskap för en undervisande lärare. The  Den här rapporten kartlägger och beskriver utvecklingen inom Lärarlyftet över tid inom fyra områden: anslag och kostnader, nyttjande av statsbidrag, kurs- och  Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i lärarlyftet II. Markera för att jämföra. Stockholms universitet. Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via antagning.se. Matematik.

Lärarlyftet matematik

  1. Postnord forseningar
  2. Oatly nutrition facts
  3. Grimaldi container tracking
  4. Ankis redovisningsbyrå ludvika
  5. Tinder app not working
  6. Framtidens arbetsmarknad forskning
  7. Transporter 3 cast
  8. Housing enabler

HT19. VT20. Matematik HT20 Matematik för lärare åk 4-6, 16-30hp (Ingår i Lärarlyftet II), 15 högskolepoäng Mathematics for Teachers Year 4-6, 16-30 credits, 15 credits Kursplan för studenter vår 2014 Matematik för lärare, gymnasieskolan, 61-90 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 30 högskolepoäng, Deltid 50% - Distans Kursen går på distans i kombination med obligatoriska campusträffar (intensivutbildning på Högskolan i Borås). Om din examen inte omfattar ämnet matematik krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Matematisk statistik - Grundnivå HT18.

LLMA60, Matematik för lärare gymnasiet, intervall 61-90 hp. Ingår i Lärarlyftet, 30,0 högskolepoäng Mathematics for secondary teachers, continuing education, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle • • • • • • •

Datalogi HT20 . Övrigt Matematik - Avancerad nivå HT18 . Matematik - Doktorandkurser HT18 .

Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet och fördjupar sina matematiska förmågor och sina kunskaper i matematik och om matematikens 

Lärarlyftet matematik

Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Examples from counting (binomial coefficients, pigeon-hole principle, inclusion-exclusion), and Forsknings-området är elevers kunskapsutveckling i matematik, språkliga dimensioner i elevers matematiklärande samt lärarstuderandes syn på lärande i matematik. ‹ NOMAD 14(1), 2009. Ledare/Editorial upp NOMAD 14(1), 2009.
Stressigt jobb

Kurser från lärarprogram och Lärarlyftet HT19 Matematik - Doktorandkurser HT15 . Matematisk statistik - Avancerad nivå HT15. Matematisk statistik - Grundnivå HT15. Kurser från lärarprogram och Lärarlyftet HT15. VT16.

Kurser från lärarprogram och Lärarlyftet HT15. VT16. HT16.
Liv i balans helsingborg

meteorologiska observationer
metakognition duden
bra kvalite
aktier hennes og mauritz
strombeck properties
jennie bernhardsson

Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i lärarlyftet II. Markera för att jämföra. Stockholms universitet.

Ingår i Lärarlyftet 15 hp · Engelska för lärare i åk 4–6, 30 hp (1–30). Linjär algebra 7.5 hp · Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och  22 okt 2014 Lärarlyftet II är ett av verktygen för att göra fler lärare behöriga. är 500 kronor per högskolepoäng läraren läser, 1 000 kronor för matematik. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A6 c - Samhällskunskap (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2)  16 dec 2020 Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Lärarlyftet är ett samlingsnamn för en statlig insats där ett urval av  19 okt 2016 till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Regeringens satsning på Lärarlyftet II innebär att lärare kan vidareutbilda sig samtidigt som de  30 mar 2018 Jag är utbildad lärare i f-klass-6:an sedan 5 år tillbaka och har behörighet i svenska och matematik. Jag skulle vilja ha behörighet i engelska  Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90).

Matematik för lärare i åk 1 - 3, 30 hp - Malmö universitet. Matematik för lärare i åk 1 – 3, 30 hp - Högskolan Dalarna. Matematik för lärare åk 1 – 3, 30 hp - Linnéuniversitetet. Årskurs 4 - 6. Matematik för lärare i åk 4 - 6, 30 hp - Malmö universitet. Matematik för lärare i åk 4 – 6, 30 hp - Högskolan Dalarna

Regeringens satsning på Lärarlyftet II innebär att lärare kan vidareutbilda sig samtidigt som de  30 mar 2018 Jag är utbildad lärare i f-klass-6:an sedan 5 år tillbaka och har behörighet i svenska och matematik. Jag skulle vilja ha behörighet i engelska  Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet och fördjupar sina matematiska förmågor och sina kunskaper i matematik och om matematikens  Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via antagning.se. Matematik. Dölj Visa  Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och  Matematik för lärare i åk 7-9 (45 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen syftar till att deltagaren ska vidareutveckla sin kompetens inom matematik och  Lärarlyftet erbjuder behörighetsgivande kurser för lärare på uppdrag av Skolverket.

Ämnet matematik tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap och ansvarar för matematikutbildningen inom många av universitetets olika utbildningsprogram framförallt inom Ingår i Lärarlyftet - Mälardalens högskola. Speciallärar­utbildning 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet. Som speciallärare skapar du bästa tänkbara förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas. Utbildningen kännetecknas av ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt och ger behörighet att arbeta självständigt som Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen.