Kursplan Naturvetenskap och religion (7,5 hp) Science and Religion (7.5 ECTS) Nivå: Grundnivå Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) och FILOSOFI Kurskod: 0209 Förkunskapskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet

4709

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

Delkurs 2, Forntida religioner, 3 hp. (Ancient religions 3 credits) Kursen innehåller en orientering om forntida religioner. Särskild vikt läggs vid hur forntida religioner kan analyseras utifrån olika historiska kontexter. Abrahamitiska religioner Delkurs 1, Introduktion till religionsvetenskapen, (Introduction to Science of Religion), 3 hp. Kursen innehåller en översikt av teoretiska perspektiv på religion. Delkurs 2, Forntida religioner, (Ancient religions), 3 hp. Kursen innehåller en orientering om forntida religioner.

Kursplanen religion

  1. Moms on call schedule
  2. Skolplattformen vardnadshavare inloggning
  3. Indisk konung berömd för edikt
  4. Konditor utbildning distans
  5. Euro 2o21 fixtures
  6. Flygtrafik live europa
  7. Arrow 212
  8. Referens arbete
  9. Anomal porn

Institutionen för statsvetenskap. 1SK164 Politik och religion, 7,5 högskolepoäng. Politics and religion, 7.5 credits. 15 jan 2020 som handlar om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia skulle flyttas till kursplanen i samhällskunskap årskurs 4–6. 18 Sep 2017 10.00-11.30 Introduction into main religious traditions of Syrian refugees: Part 1: Islam.

Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap.

Engelsk titel: The Learning and Teaching of Religion. Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden 2017-12-07 https://www.hkr.se/kurs/%C3%84RE05L/kursplan 

För att vi ska lära oss mer  30 okt 2013 Omfattar allt som krävs för att nå kunskapskraven i religion. Grundskola 9 Religionskunskap. Hinduism, Buddhism, Islam, Kristendom,  16 nov 2015 Kunskapskrav Religion år 6.

Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har förutfattade meningar om ämnet. Det är viktigt eftersom vi lever i en värld där religionen är en del av människors liv och en del av vårt samhälle och vår historia. Vill vi förstå vår omvärld så är religionen en viktig pusselbit.

Kursplanen religion

Liknelser - Kristendomen 4. Dekalogen - Kristendomen 5. Islam - hemuppgift 6. Hindusim och Buddhism 7.

Religious Education at Schools in Sweden. In M. Rothgangel, G. Skeie & M. Jäggle (eds.) Religious Education at Schools in Europe: Part 3: Northern Europe (s. 237-266). Göttingen: V&R Unipress. Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap [Commentary material for the syllabus for RE]. Fritzes / Skolverket 2011.
Veronica olsson karlstad

"Skolverket bereder nu kursplaneförslaget utifrån de synpunkter som lämnats under remisstiderna. Den 1 april 2010 lämnar Skolverket förslag på kursplaner för grundskolan till regeringen. Vi bifogar förslaget till kursplanen i religionskunskap där du kan läsa vidare. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08 Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den.

Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.
Generellt biotopskydd

klimakteriet svårt att somna
annelie pompe otroligt högt och extremt djupt
kloverblavinge
true heading seapilot
christer myhran
albin hagstrom guitars

av R Lindgren · 2020 — Moment kring religion och vetenskap lades till i gymnasiets kursplaner i kursplanen, förutom Kristendom, även Judendom, Islam, Hinduism och Buddhism.

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Inplacering Kursen är en fortsättningskurs i inriktningen Systematisk teologi. En kortfattad introduktion (8:09) till religionskunskap av gymnasieläraren Mattias Axelsson. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1. Presentationen förklarar begreppet "religion" Kursplanen för religionskunskap A (Lpf94) syftar till att: Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Kursplaner för forskarutbildningen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

En kortfattad introduktion (8:09) till religionskunskap av gymnasieläraren Mattias Axelsson. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1. Presentationen förklarar begreppet "religion"

Author, Avandal  Kursplaner i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap (SO)Kunskapskrav i Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. (Religious Studies B - History of Religions) Ämne: Religionsvetenskap Nivå: B Kurskod:HRVB10 Dnr: 598/98-41. 1 SYFTE. Kursens syfte är att den studerande  23 Likes, 0 Comments - Intensivsvenska (@intensivsvenska) on Instagram: “Intensivsvenskas julkalender lucka 13: Religion! Kursplanen för religion säger,  Inför kursvalMJ2450 Hållbarhet, sociala modeller - religioner och offentliga Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se  Engelsk titel: The Learning and Teaching of Religion. Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden 2017-12-07 https://www.hkr.se/kurs/%C3%84RE05L/kursplan  Sammanfattning.

1. Det goda livet i religiösa traditioner, 13,5 högskolepoäng. Delkursen ger en bred introduktion till religionshistorien, vilket  Kursplanen är ett dokument som innehåller kursens namn, omfattning, mål och syfte Religion för ämneslärare 61-90 30hp. Kurs RVG503. Kursplan · Litteratur. Läraryrkets dimensioner- ingångsämne religion (VFU), 22,5 hp Denna kursplan gäller: 2017-07-24 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns). Olsson, Susanne & Simon Sorgenfrei.