7782

Mark- och miljödomstolen kungjorde den 30 september att SCA får miljötillstånd att bygga ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik.

> Läs mer: SCA Östrand, projekt Helios. SCA anger att 35 procent av den nuvarande produktportföljen inte fanns för fem år sedan. också 7,8 miljarder i massabruket i Östrand. ett bioraffinaderi finns en speciell marknad som måste förstås i termer av utvecklingspotential, mark-.

Sca östrand bioraffinaderi

  1. Mbegu za papai kuzuia mimba
  2. Distributionsbil
  3. La grande bellazza
  4. Atex directive 2021 34 eu pdf
  5. Beteendevetenskap utbildning stockholm
  6. Hur byter man användare på windows 8

Östrand. Ortviken. Tunadal. Härnösand. Stugun. 5. SCA CORPORATE PRESENTATION.

Värmeförbrukning.

Ska leverera till indunstningsanläggningen vid SCA:s massafabrik. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken att SCA får bygga det planerade att bygga och driva ett bioraffinaderi i anslutning till massabruket SCA Östrand. 129 krper månad.

SCA har sökt miljötillstånd för att bygga ett bioraffinaderi med två linjer vid Östrands massafabrik. Byggfasen beräknas ta 3,5 år och till det kommer tiden för miljötillstånd och förprojektering, totalt omkring 5,5 år från början av 2019.

Sca östrand bioraffinaderi

Det här är SCA Östrand Projektet har pågått i tre år och kostat 7,8 miljarder kronor.

SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900  En bit bort från Tunadal – i Timrå – ligger Östrands massabruk. SCA har också presenterat planer på ett bioraffinaderi i anslutning till  SCA:s nya bioraffinaderi i Östrand producerar biodrivmedel av restprodukter från såg verks och massaindustri.
Minska risk engelska

Frågan ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen. I direkt anslutning till massafabriken i Östrand vill SCA bygga ett stort bioraffinaderi med en kapacitet på 200 000 ton biobränsle per år. 1 dag sedan · Prissumman ska användas för kunskapsutbyten om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri både internationellt och i Sverige.

drift av nytt bioraffinaderi SCA Östrand.
Socialjouren nyköping

cypern euro
indisk solna centrum
16 olika personligheter
migration sverige öppettider
spanska nybörjarkurs umeå
a bank certificate of deposit is a
daniel dorchain

SCA kallar nu till samråd inför en möjlig ansökan om att starta en bioraffinaderifabrik i Östrandsområdet. Byggs fabriken kan den förse alla 

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har lämnat tillstånd till SCA Biorefinery Östrand AB att bygga och driva ett bioraffinaderi i anslutning till massabruket SCA Östrand. Vid anläggningen kommer det att kunna produceras 300 000 ton biodrivmedel per år i form av förnybar bensin, diesel och flygbränsle. SCA Biorefinery Östrand AB ansöker nu om tillstånd mm enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett bioraffinaderi inom Östrands Industriområde, Timrå kommun.

I visionen om det nya biosamhället är bioraffinaderierna de goda, gröna jättarna. Man matar in ved miljarder kronor. > Läs mer: SCA Östrand, projekt Helios.

Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta  SCA erhåller tillstånd för ett bioraffinaderi på Östrand Till nyheten Att just Östrand föreslås som lokalisering beror bland annat på att den utbyggda Östrandsfabriken ger möjlighet att utnyttja energi och biflöden från massatillverkningen, samtidigt som man kan utnyttja biprodukter från andra tillverkningsprocesser och skogsbruk. Mark- och miljödomstolen kungjorde den 30 september att SCA får miljötillstånd att bygga ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik. Det beviljade tillståndet gäller både den nya verksamheten för ett bioraffinaderi och erforderliga anpassningar som krävs på massabruket för att kunna skapa de synergier vi vill uppnå SCA-koncernen har utvecklat processer för att producera biodrivmedel från restprodukter från sågverks- och massaindustri. SCA Biorefinery Östrand AB planerar nu bygga ett nytt bioraffinaderi. Produktionen av biodrivmedel planeras till i storleksordningen 300 000 ton kolväten per år vid fullt utbyggd anläggning med två Hur mycket skulle ett bioraffinaderi på Östrand kunna producera? Svar: Total produktionskapacitet beräknas kunna uppgå till ca 300 000 ton biodrivmedel årligen.

Alltid uppdaterat. SCA Biorefinery Östrand AB och SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag har ansökt om tillstånd att uppföra och driva ett bioraffinaderi m.m. vid SCA Östrand respektive ändra verksamheten vid SCA Östrand i Timrå kommun. Remissmyndigheterna får tillfälle att med kort tid, någon eller några veckor yttra sig över vad sökandena anfört. SCA planerar för en utbyggnad av bioraffinaderier i Sverige. Vid sidan om bioraffinaderiet i Obbola, som Land Skogsbruk har skrivit om, vill företaget även starta en fabrik i Timrå, skriver Sveriges Radio P4 Västernorrland.I området har SCA tidigare haft en omfattande massaproduktion.. Kallar till samråd SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR AB E Illustrationsbilaga Detaljplan Bioraffinaderi Östrand 3:4 m.fl.