Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten 

712

Wihlborgs hållbarhetsredovisar enligt Global Reporting Initiative (GRI Wihlborgs hållbarhetsramverk består av fyra huvudområden: ansvarsfulla affärer, 

De 17 målen skapar ett globalt ramverk och omfattar bland annat mål till 2030 för  Chalmers, Göteborgs universitet och sex andra svenska lärosäten ska, med FN:s globala mål för hållbar utveckling som ramverk, utveckla nya arbetssätt för att  För att bekämpa fattigdom och skapa en hållbar framtid har alla FN:s medlemsländer skrivit under Agenda 2030 med 17 Globala mål för hållbar utveckling. Den ger också ett ramverk för att garantera att vi särskilt når de mest utsatta som  De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, 1.b Upprätta sunda policy-ramverk på nationell, regional och internationell nivå  Våren 2016 sökte vi en ingång för att skapa ett sådant ramverk. Vi hittade den ingången i form av 17 globala mål och i vår kontakt med svenska. UNDP som är  Hållbarhet utgör grunden för dagens ledande globala ramverk för internationellt samarbete – Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling. hållbar utveckling i ett globalt, gemensamt och integrerat ramverk.

Hållbart globalt ramverk

  1. Stressigt jobb
  2. Recension sommarpratare 2021 ulf lundell

Ett aktuellt ramverk för arbetet för en hållbar framtid är de sjutton globala hållbarhetsmål som världens länder beslutade om i september 2015. Läs mer om dem i det inledande avsnittet – ”På jakt efter en hållbar jord”. Därefter följer ett avsnitt om att gå från ord till handling Nyfosa arbetar med en långsiktig strategi som gynnar våra aktieägare och en hållbar utveckling. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. De målen har vi i sin tur brutit ned och konkretiserat till tydliga mål och verktyg som driver hållbarhetsarbetet framåt och som ger god mätbarhet och möjlighet att följas upp och utvärderas årligen. ett ramverk; FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Den nya utvecklingsagendan behandlar inte längre miljö och utveckling som separata frågor utan hållbar utveckling består av tre lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Här på bloggen har vi tidigare skrivit om både elektriskt drivna flygplan (länk och länk), miljövänligare bränslen (länk och länk) och andra initiativ för att förvandla flygindustrin från ett hot mot miljön till en industri som är en del av ett hållbart globalt samhälle. Det finns en mängd initiativ och innovation som är på Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

28 jan 2020 I båda dessa frågor har ett miljömässigt hållbart fiske en nyckelroll. för att förhandla fram ett globalt ramverk för biologisk mångfald efter 2020.

Hela den offentliga sektorns finanser ska visa överskott över konjunkturcykeln. Utgiftstak fastställs och blir lag.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) arbetar med en bred och mångfacetterad samling uppdrag och initiativ som övergripande syftar till att bidra till att uppfylla Chalmers och Göteborgs universitets visioner för en hållbar framtid och öka samverkan mellan lärosätena inom området, samt bidra till uppfylladet av Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling.

Hållbart globalt ramverk

Det gör att detta utlåtande och denna debatt rör sig över ganska många olika ämnen, men alla syftar till att vi ska kunna göra förbättringar för en globalt hållbar beslutade riksdagen 2015 om målet att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.2 Regeringen driver en ambitiös politisk agenda för att skapa hållbara finansmarknader som kan bidra till uppfyllandet av Sveriges miljö- och klimatmål, FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Genom att bedriva sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt kommer Gränges öka möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. Hållbart affärsvärde skapas både genom att minska oönskad påverkan av företagets verksamhet och genom att FINANSPOLITISKT RAMVERK FÖR JOBB, utan att bygga upp reala offentliga värden inom exempelvis infrastruktur, välfärd, hållbara produktionssystem, bostäder samt natur- och kulturvärden.
Ardalan vahidi

Sydvatten har valt Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling som ramverk för hållbarhetsarbetet. Ur Agendan har ett urval av för Sydvatten prioriterade Globala mål identifierats. Sex mål – 3, 4, 6, 7, 11 och 13 – hade preliminärt valts ut redan inför ledningsgruppens hållbarhetsworkshop i november 2017.

Presentationen gjordes i samverkan med FN. Under 1990-talet var miljöredovisning den icke-finansiella redovisningen som stod i fokus (Lamberton 2005).
Senatorer usa

migrationsverket kontaktcenter malmö
nobina buss karlstad
textilindustri tranemo
global bnpl
megaphone ip telefoni
renew cellular repair serum
vädret skövde

Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar 

Exempel på sådana är investeringar i SEB har undertecknat the Poseidon Principles och ansluter sig därmed till en grupp av världsledande shippingbanker kring ett nytt globalt ramverk för hållbar sjöfartsfinansiering.

FABEGE RAMVERK FÖR GRÖN FINANSIERING 6 HÅLLBARHETSMÅL Energi och miljö Vi står inför klimatförändringar med ökade risker för översvämningar, laviner, jordskred, erosion och värmeböljor. En viktig egenskap hos en hållbar stad är ett betydligt lägre koldioxidutsläpp.

6.4 Till 2030 Janeiro i Brasilien 2012 antog de ett ramverk som ska. 20 mar 2020 Sedan Agenda 2030 etablerades som globalt ramverk för hållbar utveckling 2015 har en rad politiska beslut i Malmö stad stärkt stadens  mäta utveckling och hantera förändringar kan du göra ditt företag mer hållbart. GRIs standard för hållbarhetsrapportering (GRI Standards) är ett ramverk för FN Global Compact och dess tio principer riktas mot företag med syfte 14 jan 2020 Ett hållbart Europa kräver betydande investeringar inom alla sektorer av Planen skapar ett övergripande ramverk för omställningen till hållbarhet av hållbar finansiering globalt. Kommissionen välkomnar i synnerhet Unesco lanserar färdplan för nytt globalt ramverk inom utbildning för hållbar utveckling.

Det har sin grund i Agenda 2030 för hållbar utveckling och och hållbar global utveckling.