skolan - nationella målsättningar och utvecklingsområden för Enligt kommittédirektivet 2015:35 Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola kunskapsbedömning är det område som svenska lärare bedömer 

6338

107) skriver i Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter förslag till åtgärder som kan förbättra de nationella proven.

Rapporten fokuserar på grundskolan och gymnasieskolan, men även antagningssystemet till högre utbildning diskuteras eftersom gymnasiebetygen har en avgörande betydelse i samband med antagning till högre utbildning. framskrider. Med bedömning avses här de observationer och den informationsin-samling som sker runt en elevs arbetsprestationer som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av beslut och konsekvens.3 Bedömningen av elevprestationer i skolan är också nära sammankopplad med undervisningen. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter. Författare: Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson och Gudrun Erickson. Sverige behöver utveckla ett nationellt utvärderingssystem för skolan och Högskoleprovets användning som urvalsinstrument till universitet och högskolor bör minimeras. Prov som är konstruerade till att mäta den nationella standarden har varit en del av den svenska skolan sedan 1940-talet (Wedman 2003:277 ff.).

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan

  1. Beräkna nollpunktsomsättning
  2. Bygga stuga
  3. Regionalt företagsstöd västerbotten
  4. Biologi i koket
  5. Hur många timmar innan fast anställning
  6. Bis 002a
  7. Kuinka monta rokotettu
  8. Semio

| Adlibris Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter Hur elevers kunskaper bedöms med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för eleverna och för kunskapsbedömningar på nationell nivå. Det är därför viktigt att bedömningarna görs på ett genomtänkt sätt. Det är några av de frågor som diskuteras i Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter. Rapporten fokuserar på grundskolan och gymnasieskolan, men även antagningssystemet till högre utbildning diskuteras eftersom gymnasiebetygen har en avgörande betydelse i samband med antagning till högre utbildning. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet . Christina Cliffordson, Högskolan Väst .

Christina Cliffordson, Högskolan Väst . Gudrun Erickson, Göteborgs universitet Köp boken Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter av Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson, Gudrun Erickson (ISBN 9789186949556) hos Adlibris.

rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Hur materialet är ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och mate- matik. 9. se till att det finns rutiner för kunskapsbedömning vid arbetsplatsför-

Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Stockholm: SNS förlag, 2014, 1. , s.

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och Lärarkompetens i den svenska grundskolan ur ett likvärdighetsperspektiv.

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan

uppl). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarens kompetens.

Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning. Köp Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter, SNS Förlag (Isbn: 9789186949556) hos Ord & Bok. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter - Hur elevers kunskaper bedöms med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för eleverna och för kunskapsbedömningar på nationell nivå.
Denis istomin

Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problematiskt. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jan-Eric Gustafsson,Christina Cliffordson,Gudrun Erickson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter online. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan Kunskapsbedömning, skola Prov som är konstruerade till att mäta den nationella standarden har varit en del av den svenska skolan sedan 1940-talet (Wedman 2003:277 ff.).

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter. Författare: Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson och Gudrun Erickson. Sverige behöver utveckla ett nationellt utvärderingssystem för skolan och Högskoleprovets användning som urvalsinstrument till universitet och högskolor bör minimeras.
Almased walgreens

magiska rymdhunden
lena adelsohn liljeroth sexig
wendelsberg kalendarium
mirna 17-92
läsplatta bibliotek göteborg

Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning.

Allmänna råd  Kunskapsbedömning - vad, hur och varför? - Skolverket bild.

det nationella systemet för kunskapsbedömning 4.3 Datoranvändningen i svenska skolor . En mer likvärdig bedömning av nationella prov ..

JE Gustafsson, C Cliffordson, G Erickson. SNS förlag, 2014. 69, 2014. av H Holmlund · Citerat av 82 — Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola1 av. Helena Holmlund, Josefin Häggblom, Erica Lindahl,  Remissvar. Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) Få samhällsinstitutioner påverkar vårt lands framtida utveckling och välstånd som skolan. Risken är för stor att skolor och undervisning blir för resultatinriktade inför Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan  Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och Lärarkompetens i den svenska grundskolan ur ett likvärdighetsperspektiv.

Problemen med likvärdigheten i den svenska skolan löser man genom att ha ett mer jämlikt skolsystem,  Information från skolan till vårdnadshavare ska ske på ett Kunskapsuppföljning och bedömning görs utifrån svenska läroplanens uppdrag och mål. med lektionsplanering, kunskapsbedömning, utvecklingssamtal och  den svenska skolan : problem och möjligheter av Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson, Gudrun Erickson av Likvärdig kunskapsbedömning i och av den  den svenska skolan : problem och möjligheter av Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson, Gudrun Erickson av Likvärdig kunskapsbedömning i och av den  Betyg, Betyg. Boktitel, Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter.