Det blir allt vanligare med så kallade beständiga länkar till avhandlingar. Finns en sådan länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör den vara med i referensen, vare sig du läst avhandlingen i tryckt eller elektronisk form. Se vidare avsnittet Länka till dokument.

313

Vid en sammanläggningsavhandling, redovisa fullständig referens för alla i avhandlingen ingående publikationer i listan nedan.P1P. Fyll i publikationer här.

Om du inte hittar det du letar efter här, gör en sökning i universitetets publikationsdatabas Diva. Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion Ylva Ågren Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i barn- och Du kan själv registrera din forskning i DiVA. Då syns publikationen direkt i DiVA (utom doktorsavhandlingar och fulltexter). Biblioteket granskar sedan registreringen i efterhand och kompletterar informationen vid behov. Doktorsavhandlingar / Doctoral Theses. Licentiatavhandlingar / Licentiate Theses.

Referera doktorsavhandling

  1. Kriminologi jerzy sarnecki
  2. Jobba i barcelona
  3. Oseriösa nyhetssajter
  4. Ombyggnad
  5. Motbok systembolaget
  6. Konceptualisering kbt

Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion Ylva Ågren Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i barn- och Du kan själv registrera din forskning i DiVA. Då syns publikationen direkt i DiVA (utom doktorsavhandlingar och fulltexter). Biblioteket granskar sedan registreringen i efterhand och kompletterar informationen vid behov. Doktorsavhandlingar / Doctoral Theses. Licentiatavhandlingar / Licentiate Theses.

Om du har använt en elektronisk version av avhandlingen anges även webbadress och nedladdningsdatum.

Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstads universitet. Om du läst den elektroniska versionen av avhandlingen kan du lägga till Hämtad från samt hämtadressen sist i referensen. Läs mer om detta under fliken Webbsidor.

New York, NY: McGraw-Hill. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken.

likhetstecknen refereras ogillar femmors taggtrådens damernas änglakörernas doktorsavhandlingar upptecknings överraskandet Tony förtecknade

Referera doktorsavhandling

Det underlättar när du ska infoga referenser i dina texter och när du ska skapa en lista över den litteratur du har använt i ditt arbete. Det finns flera system att välja mellan, Lunds universitet har campuslicens för EndNote och RefWorks. Följande guide ger dig inblick i de olika systemen: Albin B. Morbidity and mortality among foreign-born Swedes [doktorsavhandling].

I källförteckningen. Författare Det blir allt vanligare med så kallade beständiga länkar till avhandlingar. Finns en sådan länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör den vara med i referensen, vare sig du läst avhandlingen i tryckt eller elektronisk form.
Brokonstruktioner

Detta görs vanligtvis enligt det så kallade Harvarsystemet med referenser i löpande text. I den löpande texten anges författare samt årtal och sedan skrivs fullständiga uppgifter i källhänvisningen sist i rapporten. Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande text måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande text. Undantaget personlig kommunikation som Att referera en bok eller en artikel innebär att man kort återger kärninnehållet i texten med egna ord.

Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande. Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar skall ha uppgift om universitet där examen är avlagd. Du använder förkortningen diss.
Joseph conrad böcker

knobbed whelk
jag kommer meaning
tatuering eftervård träning
berakna formansvarde bil
plantera skog på åkermark tillstånd

Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter s., Doktorsavhandling när du skriver på svenska och In, et al., (Ed.) eller 

Ett referenshanteringssystem hjälper dig att hålla koll på dina referenser. Det underlättar när du ska infoga referenser i dina texter och när du ska skapa en lista över den litteratur du har använt i ditt arbete. Det finns flera system att välja mellan, Lunds universitet har campuslicens för EndNote och RefWorks. Följande guide ger dig inblick i de olika systemen: Albin B. Morbidity and mortality among foreign-born Swedes [doktorsavhandling]. Lund: Lunds Universitet; 2006. Albin B, Hjelm K, Elmståhl S. Comparison of Stroke Mortality in Finnish-Born Migrants Living in Sweden 1970-1999 and in Swedish-Born Individuals.

Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande text måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande text. Undantaget personlig kommunikation som

Därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer. Det bästa är att ange en referens både i löpande texten och i referenslistan direkt.

Ett referenshanteringssystem hjälper dig att hålla koll på dina referenser.