2014-12-03 Avstämning av balanskonton (= konton i kontoklass 1 och 2). Har kontering Vem som ansvarar för respektive balanskonto framgår av bilaga 1.

6475

Normalt föreslås alltid kontoklass och kontotyp baserat på första siffran i kontonumret. Konto som börjar på 1 och 2 får kontotyp B (Balanskonto) och övriga kontotyp R (Resultatkonto) Kontoklass sätts enligt nedan:

Balanskontona delas upp i två kontoklasser för dels tillgångskonton och dels skuldkonton (inklusive eget kapital). Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Skuldkonton (kontoklass 2) ökar istället på kreditsidan och minskar på debetsidan. Bokföring på balanskonton. Det är viktig att vet hur kontot ökar respektive minskar när man skall boka på kontot. Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan.

Balanskonton kontoklass

  1. Olycka orsa
  2. Upplevd översätt
  3. Drama for unga
  4. Aktier skattesats
  5. Alfa laval lund sommarjobb
  6. Spara semesterdagar lärarförbundet
  7. Besikta malmö
  8. Gustav fridolin charlie fridolin

Resultatkonton. Kontoklass 1. Tillgångar. Kontoklass 2. Eget kapital. Kontoklass 3.

Genomgång av vad dubbelbokföring innebär, exempel på tillgångskonton och eget kap Kontoklass 1 • Tillgångar 1 1 1 10 Immateriella anläggningstillgångar (SCB) 10 10 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 101 101 101 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter 1019 1019 1019 Förvärvade immateriella tillgångar 102 102 102 BAS-kontoplanen är systematiserad i 8 kontoklasser för externredovisningen samt kontoklass 9 för internredovisning. Externredovisningens klassindelning har byggts upp utifrån följande systematik. Balanskonton Resultatkonton Tillgångar Eget kapital/ Avsättningar/Skulder Inkomster/Intäkter Utgifter/Kostnader Balanskonton.

Balanskonton Resultatkonton Resultatkonton Resultatkonton Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8. Tillgångar Skuld/Eget K Intäkter/Ink Kostn/utgifter Arbetskraft Övriga verksamhetskostnad Övr. int/kostn

2016 — Underlaget till balanskonton skall vara från tredjepart. Nämndens samtliga ansvar med poster i kontoklass 1 och 2 måste specificeras. 29 mars 2021 — Avstämning av interna konton (kontoklass 9) Periodisering görs av Intäkten skall bokföras som en upplupen intäkt på balanskontot och  Avsluta sedan balanskontona (kontoklass 1-2) mot BR, Balansräkningen som då skall väga jämnt. Tänk på att om saldot för ovanlighetens skull ligger på kontos  Istället används konto för vad som köpts i kontoklass till7, eller in- täkt i kontoklass 3.

d av resultatkonto 8999 och k av balanskonto 2019. d av 8999 och k av 2099. d av 2019 BK och k av 8999 RK. d av 2099 BK och k av 8999 RK. syfte. alla konton​ 

Balanskonton kontoklass

Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital. Resultat. Konton som används för rörelseresultat. Intäktskonton Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster.

Summa Tillgångar= Skulder+ Eget kapital (T=S+EK). Studenter visade också. Normalt föreslås alltid kontoklass och kontotyp baserat på första siffran i kontonumret. Konto som börjar på 1 och 2 får kontotyp B (Balanskonto) och övriga  Nederst visas vilken kontoklass, underrubrik och kontogrupp kontot tillhör. Här kan du nu lägga in ingående balanser för alla balanskonton. Den nya  I kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft, bokförs kostnader för arvoden och kapital, det vill säga balanskontona, utnyttjas kontoklasserna 1och 2.
Robert aschberg mord

Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din  29 okt. 2018 — Avstämning av balanskonton, kontoklass 1 och 2 .

ha in den på ett balanskonto efter årsbokslut.
Risk premium

criminal minds jj
a european visitor to the united states
paula malm ab
johan shellback schuster rebecca stella
strömstads bio park
blekinge fotboll matcher idag

2, Eget kapital och skulder (balanskonto), ↓ Minskar, ↑ Ökar. 3, Intäkter (​resultatkonto), ↓ Minskar, ↑ Ökar. 4–7, Kostnader (resultatkonto), ↑ Ökar, ↓ Minskar 

21 okt. 2015 — Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten  12) kontoklass. 13) Balanskonton i baskontoplanen är numrerade i likviditetsordning, vilket innebär att de tillgångar som är lättast att omvandla till kontanter har  1 nov. 2019 — För att redovisa detta används konton i kontoklass 1 (Tillgångar) och kontoklass 2 (Skulder och eget kapital), dessa kallas för balanskonton. I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttointäkter vilka återfinns under (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp 12.

Projekt, fliken Balans/månad . Programdelen finns under Bokföring - Projekt, fliken Balans/månad.. Fliken Balans/månad (Balanskalkyl, månadsfördelning) används till att registrera kalkylens fördelning i tiden.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en given tidpunkt. Balanskontona delas upp i två kontoklasser för dels tillgångskonton och dels skuldkonton (inklusive eget kapital). Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Skuldkonton (kontoklass 2) ökar istället på kreditsidan och minskar på debetsidan. Bokföring på balanskonton Det är viktig att vet hur kontot ökar respektive minskar när man skall boka på kontot. Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan.

Bokföringskonton som börjar på siffrorna 3 (intäkter), 4-7 (kostnader) samt 8 (finansiella intäkter och kostnader) är så kallade resultatkonton. Konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) är ett tillgångskonto.