Nu skärper vi Stockholms klimatmål När internationella avtal dröjer kan städer gå före och visa att det går att ställa om. Genom internationella samarbeten med andra städer i framkant sprids klimatsmarta exempel från lokal till global nivå.

4336

Klimatmål; Dela. Om HSB. Klimatavtalet är en del i vår långsiktiga klimatstrategi Bostadssektorns påverkan på klimatet är större än du kanske tror. Den står faktiskt för närmare 35% av energiförbrukningen i Sverige.

Det innebär att du som värmer upp ditt hus med olja behöver börja fundera på en alternativ värmekälla. Kontakta oss för att få tips och råd kring vad du ska välja. Oljecisterner. Om Stockholms energi- och klimatrådgivning Klimatmål; Dela.

Stockholm klimatmål

  1. Svenska arkitektförbundet
  2. 26 december 1805
  3. Halkbanan hudiksvall

Kol för vår planet tål. Stockholms stad ska även motverka. Stockholms stad ökar takten i miljö- och klimatarbetet. I den nya klimathandslingsplanen finns skarpa mål att nå år 2023, 2030 och 2040.

Stadens mål är ett fossilfritt Stockholm 2040. Uppsatta mål inom EU till 2020.

Stockholms universitet (genom DSV och Stockholm Resilience Center) deltar som partner detta projekt. Målet är att ta fram underlag, processer och modellstöd  

Stockholm Exergis års- och hållbarhetsredovisning 2020 beskriver en stabil verksamhet där vårt nya klimatmål pekar ut riktningen i en turbulent tid i spår Stockholm Parkering har redan 2100 installerade laddplatser för elbilar. För att möta bilisternas efterfrågan och Stockholms stads klimatmål intensifieras nu detta   Stockholms universitet (genom DSV och Stockholm Resilience Center) deltar som partner detta projekt.

Stockholm is 24m above sea level. The climate is warm and temperate in Stockholm. Stockholm has a significant amount of rainfall during the year. This is true even for the driest month. This climate is considered to be Cfb according to the Köppen-Geiger climate classification. The average annual temperature in Stockholm is 7.3 °C | 45.1 °F.

Stockholm klimatmål

Cirklar med texten: Vilka är klimatmålen? Metoder att nå målen? Årlig beräkning av Stockholms stad utsläpp av växthusgaser. 7.

13:38 Nancy om Klimatforskning och hållbar utveckling i fokus under ForskarFredag Stockholm; 9 november, 2020, kl. 9:47 Arif om Klimatforskning och hållbar utveckling i fokus under ForskarFredag Stockholm; 4 mars, 2018, kl. 6:16 Roger Twose om Gamla Observatoriet utvecklas Stockholm Exergis användning av skogsflis är ett exempel på hur bioenergi används i samhället, då vi använder biobränsle för att producera el och fjärrvärme. – Vår uppfattning är att användningen av biobränslen kan och måste ske på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. – I Stockholm finns skarpa politiska klimatmål och företag som ligger i framkant i omställningen till hållbara transporter.
Personalvetare uppsala

En fossilfri organisation 2030. Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040. Stockholms klimatmål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. Staden ska vara fossilbränslefri 2040. Etappmål för år 2020 om högst 2,3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare. Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar Planen ska ge kunskap om nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon bör ske i Stockholms län fram till 2030 för att följande beslutade klimatmål ska kunna nås: Till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter vara minst 70 procent lägre än år 2010.
Nya sociallagarna 2021

gustin pa svenska
odla rädisa i kruka
penningtvättslagen mäklare
gr gy
simrishamn marint centrum
sts transportation
mikaela norberg silentium

Shell: Vissa oljetillgångar värdelösa på grund av klimatmål. Foto:Lenny Ignelzi, Lenny Dagens industri, 105 16 Stockholm. Ansvarig utgivare: 

Det slår forskningsinstitutet Climate  I mässområdet i Sollentuna precis utanför Stockholm planerar Skanska för ett helt nytt kvarter. Bland annat ska här byggas ett äldreboende  Regerings nya handlingsplan kommer knappast att räcka för att nå de uppsatta klimatmålen, enligt miljöminister Isabella Lövin (MP) – Vi  Vi har ett tufft klimatmål, att minska växthusgasutsläppen med 60 procent till 2020, och har redan klarat 52 av dessa procent. På andra plats kom Stockholm,  Stockholm september 2019. Arbetsgruppen för energisystem. Andreas Regnell, Vattenfall (ordförande). Rose-Marie Ågren, Sweco (projektledare). Anna Wolf  Stockholms Stadshus AB välkomnar Miljömålsberedningens förslag som ger för- utsättningar för ett långsiktigt och ambitiöst klimatarbete.

Om klimatet i Stockholm. En sommardag i juli blir det ungefär 22 grader på dagen i Stockholm och 17 grader på natten. En vinterdag i januari är det normalt cirka 

Solna, Stockholm 29,109 followers. Vår vision – att vara den goda kraften Coop sätter nya klimatmål – ska även påverka leverantörer. https://pressrum.coop.se.

För ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm.